DUO – Divadlo u Ostravice

Charakteristika souboru:
Loutkářský soubor, který využívá ve svých inscenacích různé typy loutek (marionety, maňásky, javajky) v kombinaci s živými herci na jevišti. Dramaturgie se drží jak tradičních a úspěšných inscenací z minulých let, tak vyhledává i nové zajímavé hry. Loutkoherecká představení doprovází živá a reprodukovaná hudba s písničkami a prvky interaktivního divadla, s důrazem na kontakt s divákem.

Cílová skupina:
Představení pro děti.

Umělecký vedoucí / režisér:
Lenka Opělová Ječmínková

Počet aktivních členů:
7

Současný repertoár:

Co se chystá:
Loutkové (marionety) představení – Jak Kuba pro Kaču do pekla skočil.

Historie:
Historii souboru Divadla u Ostravice předcházela aktivní činnost loutkářských nadšenců v našem městě již v 30. letech 20. století.
V roce 1931 se loutkáři poprvé představili místecké veřejnosti v malém sále Národního domu s hrou „Sedmero klíčů země české“. Hra měla velký úspěch a zajistila velký počet stálých navštěvovatelů loutkového divadla. Následující rok sehrál patnáctičlenný soubor 8 představení.
Během okupace činnost byla přerušena a od roku 1946 se opět hrálo v paviloně v sadech B. Smetany v Místku (dnes Sokolík) v zařízení s názvem „Říše pohádek“.
Další přerušení činnosti přišlo v roce 1953. Soubor se rozpadl a principál Emil Pešat zůstal sám s několika čtrnáctiletými novými zájemci o loutkové divadlo. Soubor se rozpadá, ale chlapecká část v čele s Leo Bílkem si pořídí maňáskovou scénu a hrají díky zájmu diváků celé dvě sezóny.
V roce 1956 se znovu otevřela Říše pohádek k 25. výročí založení divadla a loutkové divadlo se hrálo v sokolském pavilonu nepřetržitě až do roku 1993.
Na počátku 60. let se podařilo převést Říši pohádek pod ZV ROH Slezan, který měl i zásluhu na rekonstrukci jeviště a tím položit základy pro skutečný rozvoj loutkového divadla.

Divadlo DUO s loutkovou a činoherní scénou zakládá v roce 1966, společně s Milanem Pastorem, Jan Krulikovský. Později přibude ještě divadlo poezie a kabaret.
Jan Krulikovský působil v loutkovém divadle od roku 1956 a od roku 1959 jako režisér nepřetržitě až do roku 2019.

Působiště divadla DUA je od roku 1993 v Divadle Čtyřlístek, Na Slezské ve Frýdku.

Úspěchy/ocenění:
Vyvrcholením úsilí proniknout mezi nejlepší loutková divadla v republice byla osmdesátá léta 20. století. První úspěch byl však už učiněn v letech 1959, 1960, kdy se Říše pohádek zařadila mezi nejlepší divadla v kraji.
1980 – Okresní přehlídka – 1. místo a Krajská přehlídka Havířov – ocenění kolektivní interpretace „Kašpařiny“ – režie a výprava Jan Krulikovský
1981 – Krajská přehlídka Opava – 1. místo, cena za tvůrčí podíl na inscenaci
1982 – Krajská přehlídka Opava – 2. místo a postup na Chrudim – Jan Krulikovský – režie a výprava „Uražený majestát“
1984 – Krajská přehlídka Opava – 3. místo – Jan Krulikovský – režie a výprava „Vodník Šimšala a drak Vendelín“