Divadlo Šmíry

S historií sahající až do minulého století je příběhem čtyř kamarádů, kteří se stali divadelním souborem. Jejich společná cesta je zavedla z dětského snu, až na prkna, která znamenají svět. A tomuto světu dali jméno Divadlo Šmíry. Mnozí diváci se dotazují, proč zrovna Divadlo Šmíry, co to vůbec znamená? Tedy …

Divadlo Šmíry se jmenuje Divadlo Šmíry, tak jako národní divadlo se jmenuje Národní divadlo.

A cože je to vlastně ta Šmíra?

Vycházejme z původního německého výrazu das Schmira, kterým se označovala starší kočovná divadelní společnost bídné úrovně, nabízející nízkou uměleckou hodnotu s nejistým koncem každého představení. A tím je právě naše Divadlo Šmíry.

K dnešnímu dni existují pouze čtyři oficiálně uznaní šmíráci a těmi jsou:

 • Marian Maskal
 • Jiří Šebesta
 • Marek Veselka
 • Petr Otýpka

K souboru dále patří technická síla Divadla Šmíry Vítězslav Rybka a Tomáš Gavlas, který má na povel zvukové a světelné efekty.

Z již zmiňovaných nejistých konců jednotlivých představení, kdy není zaručeno, že se konce představení vůbec někdo dočká a případného nároku diváků na vrácení adekvátní částky vstupného za nezhlédnutí celého představení jsme od samého začátku rozhodli jít pouze vlastní, autorskou tvorbou našich frašek. Jedině v tomto případě nemá divák možnost posoudit, zdali je konec frašky opravdovým koncem, nebo jen nezbytnou nutností představení urychleně ukončit. Jako kompenzaci divákům nabízíme alespoň přehled všech našich frašek, na kterých nelze nárokovat vrácení ceny vstupného. Na všech ostatních představeních v rámci celé ČR tuto možnost stále máte.

Naše divadelní frašky:

 • Husité trochu jinak aneb po našem!
 • Trosečníci!!!
 • Hurá, přijede strýček!!!
 • Jsem šerif a se mnou chodí zákon – někdy!
 • Za dobrotu na žebrotu!!! – připravujeme obnovenou premiéru
 • Kryt aneb kamarádi na život a na smrt!
 • Pracky vzhůru aneb Peníze, nebo život!!! – aktuální představení

Tak tedy těšíme se na Vaši návštěvu, Vaše DŠ.

Speciální komunikační kanály:
www.divadlo-smiry.webnode.cz